Geschiedenis van Arcen

Interessante anekdotes, websites en publicaties over de veelbewogen geschiedenis van Arcen. Wist u dat?

Sinds de zesde eeuw voor Christus Arcen bewoond werd? Een grafveld op natuurgebied de Hamert wijst daarop.

Arcen nabij een kruising van twee Romeinse heerbanen lag, namelijk de grote weg van Xanten naar Tongeren en die van Keulen naar Nijmegen?

Arcen sinds 1300 op dezelfde plek ligt als nu? De huidige kerk is gebouwd op de fundamenten van een houten zaalkerkje uit die tijd.

Dat in de vroege middeleeuwen Arcen toebehoorde aan het territorium van het Duitse Straelen en in 1064 door gravin Irmentrudis werd geschonken aan de Abdij van Siegburg?

Dat Arcen op 6 september 1330 een vrije Heerlijkheid werd onder Arnt en Otto van Buren en zich afscheidde van Straelen?

Arcen in de 14e eeuw het stapelrecht heeft op de Maas? Alles wat per schip over de Maas langs Arcen komt moet eerst worden opgeslagen en te koop aangeboden, alvorens het schip door mag varen.

Dat het dorp Venlo in 1343 officieel het stapelrecht kreeg in plaats van Arcen door een besluit van Reinoud de tweede, Graaf van Gelre?

De Heer van Arcen en de Arcenaren ondanks dit besluit de handel in Arcen gewoon voortzetten en een tolvesting bouwde met muren van 2,5 meter dik?

U nog de resten kunt zien van de tolvestiging met poortgebouw, de zogeheten Schanstoren aan de Maas, zoals die tussen 1400 en 1425 is gebouwd?

De Schanstoren in 2011 volledig is gerestaureerd, waarbij de oorspronkelijke voegen uit de Middeleeuwen nog vrijwel geheel in tact waren?

De inwoners van Arcen landweren hebben gegraven, dat zijn aarden wallen beplant met essen en struikgewas, om indringers met name uit Venlo buiten te houden?

Dat zo’n zestig gastarbeiders uit Kalkar (D), Roermond, Venlo en Venray vanaf 1511 voor langere tijd in Arcen verbleven om ‘de nyen bow an dat huys t’Arssen’, te voltooien?

Archeologisch onderzoek uit 1985 en 1986 uitwees dat het Nije Huys gebouwd is op de plek waar nu Kasteel Arcen staat?

De genealogie van de adellijke Heren van Arcen begint omstreeks 1275 en duurt tot 1917 wanneer Kasteel Arcen niet langer in adellijke handen is? Dan komt een einde aan ruim 640 jaar veelbewogen adellijk bezit van de Heren van Arcen?

In 1586 er bijna 200 Spanjaarden om het leven kwamen toen het klooster ‘Barbara’s Weerd’ in Arcen in brand gestoken werd?

Dat in 1626 de Spanjaarden de handel via Nederland wilden treffen door een waterverbinding van Antwerpen naar de Rijn aan te leggen? Het niet voltooide kanaal, de Fossa Eugeniana, is nu nog te zien buiten Arcen op de grens met Duitsland.

Er twee aarden verdedigingsforten zijn gebouwd om een sluis in het kanaal te beschermen: het Lingsfort en fort Hazepoot?

Er soldaten gelegerd waren in Arcen om aanvallen op de graafwerkzaamheden aan de Fossa Eugeniana vanuit Nederland te voorkomen, maar dat de aanval uiteindelijk uit Venlo kwam?

Dat de zomer van 1635 zo heet was dat er mede door de grote aantallen soldaten in Arcen vanwege de Spaans Franse oorlog, een pestepidemie uitbrak in Arcen waardoor een vierde deel van bevolking overleed?

In 1651 Marsilius van Gelre begon met de herbouw van het Kasteel, dat tot op heden nog bestaat als het Kasteel Arcen?

In 1815 bij het Wener Congres werd bepaald dat de Pruissische grens een kanonschot ver van de Maas verwijderd moet zijn, waardoor Arcen grotendeels Nederlands wordt?

Het oorspronkelijke wapen van Arcen en Velden uit 1889 een combinatie is van de wapens van Arcen, Velden en Hertogdom Gelre? Wilt u dit wapen zien en hier meer over lezen, kijk dan hier.

Levin Graaf Wolff Metternich de laatste adellijke eigenaar is geweest van Kasteel Arcen en acht kinderen kreeg die in Arcen werden geboren en opgroeiden?

In 1917 de laatste Heer van Arcen, Leven Wolff Metternich het Kasteel Arcen aan de Duitse kunstschilder Professor Friedrich August Deusser verkocht die er honderden schilderijen vervaardigde?

De huidige nieuwe kerk in Arcen, de Petrus en Paulus, in 1959 is voltooid, nadat de oude in de oorlog sterk beschadigd was door bombardementen?

U meer over de geschiedenis van Arcen kunt lezen op Wikipedia?

De watermolen nabij Kasteel Arcen veel geleden heeft in de oorlog van aanhoudend Engels granaatvuur van over de Maas, geheel gerestaureerd werd en op 27 mei 1993 hier graanstokerij de IJsvogel is geopend?

In 1976 het Kasteel in Arcen en het landgoed verkocht zijn aan het Limburgs Landschap met de verplichting het Kasteel te restaureren?

Prins Bernhard op 31 mei 1988 het Kasteel en de Kasteeltuinen officieel opende?

In 1993 de Maas Arcen overstroomde, maar dat in 1995 het hoge water gekeerd werd door zandzakken?

Er ter herinnering aan het hoge water een Hoogwatermonument aan het Ovaal in Arcen werd opgericht?

Er in 1996 begonnen is met het aanleggen van (demontabele) dijken om het hoogwater van de Maas te weren?

De Stichting Heemkunde Arcen zich bezighoudt met het levend houden van de rijke historie van Arcen?

De Stichting Heemkunde Arcen het tijdschrift RIN uitgeeft dat in Arcen huis aan huis wordt verspreid, maar dat u ook als niet Arcenaar kunt krijgen door een mailtje te sturen naar heemkundearcen@outlook.com of een telefoontje: +31 (0)77- 4733089. Kijk ook eens op http://heemkundearcen.blogspot.nl

Arcen maarliefst 19 inschrijvingen kent in het Rijksmonumentenregister die u kunt zien op Wikipedia?

Er bijna 120 historische foto’s zijn te vinden over Arcen in de beeldbank van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed?

Er een zeer interessant boekje is geschreven door mejuffrouw J.G.M. Stoel over Arcen: De Heerlijkheid, de Heren en Huizen, met een zeer uitgebreide Genealogie van de Heren van Arcen? Het boekje (72 pagina’s) is uitgegeven in 1995 door De Reiner van Gelre Stichting onder ISBN nr. 90-802496-1-0.

Afbeeldingen